Du er her

Separation af både jernholdige og ikke-jernholdige dele

Kombinér magnetseparator og metaldetektor
Ved at kombinere en magnetseparator og en metaldetektor kan man fjerne både jernholdige og ikke-jernholdige dele fra produktstrømme. En kombination af systemerne gør det muligt at fjerne jernholdige partikler fra 30 My og ikke-jernholdige partikler fra 0,5 mm fra bulkprodukter i pulverform f.eks. i den keramiske industri og i fødevareindustrien.

 

Ulempen ved en metaldetektor med en separationsklap er, at når detekterede metalpartikler udstødes, vil der ligeledes altid udstødes noget af produktet.
 

Der er ikke en tilsvarende ulempe ved en magnetseparator, hvorfor produktspildet er stort set lig nul. Anvendelsen af magnetisk pre-separation resulterer således i tabet af en betydelig mindre produktmængde, end når der udelukkende bruges separation med en metaldetektor. 70% af metalkontaminering er ofte jern eller stål, og kan fjernes langt mere effektivt med magneter end med en metaldetektor.
 

Metaldetektoren udstøder eventuelt tilbageværende metal. Og fordi dette ofte kun er en lille procentdel af metalkontamineringen, vil produktspildet forblive forholdsvist begrænset.